content/1506428401warsztaty_foto_mediacje6.jpg


Dla kogo? | Program | Trenerzy | Koszt | Zapisy|

Niezwykła i unikalna możliwość rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego. Niezwykła, ponieważ oparta na metodzie empatycznej komunikacji – Porozumienie bez Przemocy, w której świadome uczestnictwo, odczuwanie i doświadczanie życia jest bazą i drogą rozwoju. Unikalna, gdyż zajęcia poprowadzą polscy i międzynarodowi trenerzy NVC, będący jednocześnie mediatorami i międzynarodowymi ekspertami w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia w oparciu o Nonviolent Communication(Porozumienie bezPrzemocy) prowadzić będą: Kay Rung (Szwecja), Dominika Jasińska, Ewa Krzymuska – Gryncewicz, Ewa Orłowska, Tomasz Bagiński i Pernille Plantaner

Gwarancją jakości szkolenia jest autorski program uwzględniający i łączący specyfikę doświadczeń poszczególnych wykładowców w całość edukacyjną, która pozwoli na rozwinięcie wśród uczestników umiejętności warsztatu pracy jak i kompetencji życiowych.

Głównym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nauka praktycznych umiejętności działania w sytuacji konfliktu z wykorzystaniem NVC.

Program łącznie obejmuje 80 godzin zegarowych zajęć (5 zjazdów dwudniowych – weekendowych w ciągu roku), które prowadzone będą metodą warsztatową z elementami teoretycznymi. Ukończenie programu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ukończenia Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy.

Dla kogo? 

 • mediatorów, którzy chcą pogłębić znajomość NVC oraz szukają praktycznych narzędzi, aby móc zastosować je w swojej pracy zawodowej,
 • nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy poszukują nowych narzędzi skutecznego budowania kontaktu i rozwiązywania konfliktów,
 • kadry zarządzającej, menadżerów, którzy chcą doświadczyć praktycznych zastosowań mediacji w kierowaniu zespołem,
 • osób, które chcą być rozjemcą konfliktów w różnych sytuacjach zawodowych lub prywatnych,
 • osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności związane z kontaktem z sobą i innymi.

Program przygotowuje do:

 • pracy z konfliktem w różnych aspektach społecznych,
 • efektywnej pomocy przy rozwiązywaniu różnorodnych konfliktów (formalnych, nieformalnych, grupowych),
 • rozwiązywania konfliktów wewnętrznych,
 • umiejętnego i świadomego korzystania z narzędzi mediacyjnych opartych na NVC,
 • pracy z wykorzystaniem metody Kręgów Naprawczych, (Restorative Circles) jako jednej z metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Program rozwija umiejętności:

 • empatycznego słuchania,
 • pomocy stronom w ich wzajemnym usłyszeniu się i zrozumieniu,
 • przerywania, tak aby służyło to stronom konfliktu,
 • empatii w stosunku do samego siebie – czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami gdy pomagamy innym,
 • efektywnego mediowania wg Porozumienia bez Przemocy.

Absolwenci, zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać przy rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju konfliktów:

 • mediacji formalnej – gdy jesteśmy zaproszeni do pomocy stronom,
 • mediacji nieformalnej – aby wspierać swoich bliskich, przyjaciół, współpracowników,
 • konfliktu wewnętrznego – w sytuacji rozdarcia pomiędzy rożnymi wyborami,
 • konfliktu zewnętrznego – w sytuacji gdy mamy te konflikty z innymi,
 • konfliktu grupowego.

Program łącznie obejmuje 80 godzin zegarowych zajęć (5 zjazdów dwudniowych – weekendowych w ciągu roku), które prowadzone będą metodą warsztatową z elementami teoretycznymi.

Aby wspomóc proces uczenia uczestnicy będą proszeni o wykonanie ok. 20 mediacji w grupach ćwiczących pomiędzy zjazdami oraz uczestniczenie w ok. 20 sesjach dwójek empatycznych. Grupy ćwiczące będą wyłaniane w trakcie zajęć spośród uczestników Studium.

Ukończenie programu (udział w zjazdach oraz ćwiczenia w grupach pomiędzy) jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy.

PROGRAM STUDIUM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MODUŁY SZKOLENIOWE:

MODUŁ I : WPROWADZENIE DO MEDIACJI METODĄ NVC – TEORIA I PRAKTYKA
prowadzący: Kay Rung, Ewa Krzymuska- Gryncewicz
termin zjazdu: 02-04.02.2018r
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

MODUŁ II: PRAKTYCZNE ASPEKTY MEDIACJI
prowadząca: Dominika Jasińska, Ewa Krzymuska- Gryncewicz
termin zjazdu: 27-29 kwietnia 2018
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

MODUŁ III: MEDIOWANIE KONFLIKTU WEWNĘTRZNEGO
prowadząca: Ewa Orłowska, Ewa Krzymuska- Gryncewicz
termin zjazdu: 15-17 czerwca 2018 /r.
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

MODUŁ IV: WPROWADZENIE DO METODY KRĘGÓW NAPRAWCZYCH
prowadzący: Tomasz Bagiński, Ewa Krzymuska- Gryncewicz
termin zjazdu: 28-30 września 2018 r.
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

MODUŁ V : MEDIACJA W GRUPIE
prowadząca: Pernille Plantener, Ewa Krzymuska- Gryncewicz
termin zjazdu: 23-25 listopada 2018 r.
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

UWAGA. Jeśli jesteś zainteresowana/y uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania mediacji zgodnej ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości zachęcamy do odbycia Szkolenia Podstawowego dla Kandydatów na Mediatorów. 

Oczekiwania wobec uczestników: znajomość Porozumienia bez Przemocy. (Jeśli nie znasz PBP a zależy ci na uczestniczeniu w szkoleniu, skontaktuj się – jest możliwość odbycia dwudniowego szkolenia wprowadzające

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Koszt szkolenia: 3 200 zł (płatne w ratach jako zaliczki na poczet przyszłych zajęć).

Uwaga! Miejsce na liście uczestników gwarantuje zapłata zaliczki (bezzwrotna w razie rezygnacji)

1 rata – 640 zł (w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji poprzez formularz na stronie
2 rata – 640 zł do 13.02.2017
3 rata – 640 zł do 15.04.2017
4 rata – 640 zł do 03.06.2017
5 rata – 640 zł do 16.09.2017

Płatne na konto: Ewa Krzymuska-Gryncewicz

Bank Pekao SA 58 1240 1268 1111 0010 5135 2603

Jest możliwość uczestniczenia w pojedynczych modułach – do wyboru maksymalnie 2. Koszt jednego modułu 690 zł (miejsce na liście uczestników gwarantuje zapłata zaliczki w wysokości 100 zł za moduł)

Informacje:
Ewa Krzymuska, ewakrzymuska@gmail.com, tel. 695 991 904
Dominika Jasińska, dominika.jasinska@op.pl, tel. 502 544 706

Zapisy na formularzu na stronie:

http://dominikajasinska.pl/courses/view/roczne-studium-mediacji

Comments are closed.

 • O Satori

  Misją Satori jest budowanie porozumienia i wspieranie w rozwoju wszystkich, którzy chcą doświadczać życia w pełni i harmonii, z szacunkiem do siebie i do innych ludzi.
 • Ewa Krzymuska- Gryncewicz

  Ewa Krzymuska - Gryncewicz: absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (organizowaną przez Dojrzewalnię Róż w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym), mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku, pedagog, założycielka firmy Satori – przestrzeń mediacji i komunikacji.
 • Tu podaj tekst alternatywny