studium 4Konflikty są podobne do  produktów, które należy spożyć natychmiast, ponieważ już po krótkim czasie zaczynają się psuć – twierdzi Liv Larsson (szwedzka trenerka NVC – międzynarodowa mediatorka).

Konflikty są dla nas trudną sytuacją. Zazwyczaj postrzegamy je jako sytuacje bardzo nieprzyjemne, destrukcyjne, stresogenne, pochłaniające dużo czasu i energii – często i pieniędzy. Nasze reakcja na konflikt uzależniona jest od naszego automatycznego wzorca zachowania w obliczu konfliktu. I tak, albo uciekamy od sytuacji, albo udajemy, że nas nie dotyczy, albo atakujemy czyli walczymy.

Niestety żadna z tych metod nie przenosi nam zadowalającego, trwałego rozwiązania, a wręcz często doprowadza do eskalacji konfliktu.

Proponuję inny sposób rozwiązania – mediację. Strategiczną, a  nie automatyczną próbę rozwiązania sytuacji konfliktowej opartą na współdziałaniu. Czyli rozwiązanie konfliktu z pozycji wygrany – wygrany.

Comments are closed.

  • O Satori

    Misją Satori jest budowanie porozumienia i wspieranie w rozwoju wszystkich, którzy chcą doświadczać życia w pełni i harmonii, z szacunkiem do siebie i do innych ludzi.
  • Ewa Krzymuska- Gryncewicz

    Ewa Krzymuska - Gryncewicz: absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (organizowaną przez Dojrzewalnię Róż w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym), mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku, pedagog, założycielka firmy Satori – przestrzeń mediacji i komunikacji.
  • Tu podaj tekst alternatywny