Trenerzy Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC):

Kay Rung – trener empatii, mediator i wydawca książek, Szwecja

Swoją przygodę z NVC rozpoczął w 1997, szkolenia, warsztaty oraz mediacje prowadzi od 2001 w różnych zakątkach świata, m.in. w Tajlandii, Indiach i krajach europejskich. Szkolił się m. in. u twórcy metody Nonviolent Communication – Marshalla Rosenberga. Jego pasją jest wspieranie innych w budowaniu kontaktu, współpracy i zrozumienia. Ściśle współpracuje z Liv Larsson, z którą wspólnie opracowują narzędzia do prowadzenia mediacji i rozwiązywania konfliktów. Inspiruje go życie oraz praca Gandhiego i Marshalla Rosenberga. Ma syna, Neo, który pomaga mu żyć tym, czego uczy innych. Ulubiony cytat Kaya to: “Potrzebujemy być zmianą, której szukamy w świecie.”

Dominika Jasińska – certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy, Polska

Od kilku lat prowadzi zajęcia otwarte z Porozumienia bez Przemocy w ramach rocznego cyklu „Mówię, bo czuję i potrzebuję”, który doczekał się wielu edycji i kontynuacji – obecnie równolegle szkolą się 4 kolejne roczniki. Ponadto współpracuje ze szkołami, przedszkolami i firmami prywatnymi. Prowadzi mediacje oparte na NVC dla par, rodzin, osób, które ze sobą współpracują i szukają porozumienia. Jest współzałożycielką Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy w Gdańsku. Ponadto wspiera ludzi w rozwoju i zmianie prowadząc sesje indywidualne bazując na metodzie „Coaching oparty na potrzebach”. Tak mówi o mediacjach: „Mediator tworzy przestrzeń, w której może dojść do spotkania zwaśnionych stron. Dla mnie to jeden z trudniejszych zawodów, bo wymaga dużej pracy nad samym sobą a nie tylko opanowania potrzebnych kompetencji. Jednocześnie daje poczucie wpływu na rzeczywistość, pozwala łączyć się z głębokimi wartościami, zarówno swoimi jak i klienta – to zwykle piękny moment.”

Ewa Orłowska – certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy, Polska

Trenerka w obszarach komunikacji, mediacji i umiejętności coachingowych. Dotychczasowe doświadczenie obejmuje szkolenia, warsztaty i doradztwo w procesach zarządzania zespołem, zarządzania projektami, transformacji konfliktu, mediacji i komunikacji interpersonalnej oraz trening trenerski – train the trainer. W roli trenera i konsultanta współpracowała w przeciągu ostatnich pięciu lat m.in. z: Instytutem Psychologii Biznesu, Adventure forThought Good Advice, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Szkołą Trenerów Dojrzewalni Róż. Tak pisze o mediacji: „Od kiedy poznałam mediacje, bardzo je cenię zarówno w wersji formalnej jak i nieformalnej. Umiejętności mediacyjne są niezwykle cenne w przechodzeniu przez kryzysy. Są dla mnie jednym ze sposobów na polepszenie jakości życia. Prowadzenie formalnej mediacji potrafi dać dużą satysfakcję. Od początkowego konfliktu, albo ty albo ja, proces prowadzony przez mediatora odsłania sposoby przejścia do znacznie bardziej komfortowej formuły tak samo ty jak i ja. Umiejętnie zastosowane mediacje mogą nie tylko zredukować cierpienie, ale dać mocny impuls do rozwoju.”

Tomasz Bagiński – psycholog, współwłaściciel wydawnictwa i trener biznesu w obszarach komunikacji, negocjacji i mediacji, Polska

Dotychczasowe doświadczenie (od 2005) obejmuje warsztaty i doradztwo w procesach sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, zarządzania projektami. W roli trenera i konsultanta współtworzy SBS-training oraz współpracuje z Mandarine Project Partners, Ernst&Young Academy of Business oraz Pracownią Gier Szkoleniowych. Jest certyfikowanym konsultantem Extended Disc (basic, advanced), profesjonalnego narzędzia diagnozującego organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników. Od 2008 roku głównym obszarem rozwoju i przedmiotem szkoleń są konflikty i negocjacje. Od 2011 jest zarejestrowanym kandydatem w procesie certyfikacji trenera w metodzie Porozumienia Bez Przemocy, jest aktywnym mediatorem wg tej metody, kształci się i prowadzi warsztaty PBP w kraju i za granicą. Jest współtwórcą Stowarzyszenia Mediacji NVC (PBP) i aktywnym propagatorem mediacji jako głównej formy rozwiązywania konfliktów. Praktyk idei sprawiedliwości naprawczej, metodą kręgów naprawczych Dominica Bartera. Jest jedyną osobą w Polsce, która odbyła trening facylitatora w tej metodzie.

Godfrey Spencer – certyfikowany trener Porozumienia bez Przemocy, mediator, absolwent Lingwistyki, Filozofii i Historii Uniwersytetu w Cambridge.
Jego działalność zawodowa rozpoczęła się w firmie IBM Europe w zespole ds. Efektywnej Komunikacji Międzynarodowej. Z IBM przeniósł się do organizacji NATO , gdzie pracował jako starszy tłumacz dwujęzyczny. Różnorodność doświadczeń i osób, które napotykał zachęciło go do przekwalifikowania się i kształcenia się w kierunku neurolingwistycznym. Poszerzał następnie swoje kompetencje w Institute for Training in Intercultural Management (Instytucie Szkoleniowym z zakresu zarządzania międzykulturowego).
Godfrey regularnie prowadził seminaria dla Komisji Europejskiej jako ekspert w organizacji w APM (Association Progrès du Management, Paryż). Pracował jako doradca w Europejskim Banku Inwestycyjnym i oddziale ING gdzie prowadził zespół odpowiedzialny za prowadzenie warsztatów dla Europejskiego Banku Centralnego w Frankfurcie i Europejskiej Agencji Kosmicznej w Noordwijk.
Od 1997 roku specjalizuje się w metodzie NVC, szkolił się u Marshalla Rosenberga, a w 2001 roku został certyfikowanym trenerem metody, doradcą i mediatorem. W 2004 roku został powołany do Zarządu Międzynarodowego Centrum Porozumienia bez Przemocy.
Godfrey przez wiele lat angażował się w działania mające na celu ułatwienie zakończenia trwającej 34 lata wojnie domowej w Senegalu, podróżując tam dwa razy do roku aby prowadzić mediację między przywódcami rebeliantów a przywódcami rządowymi oraz siłami zbrojnymi.
Współpracuje z uczelniami wyższymi, izbami adwokackimi, sądownictwem, szpitalami uniwersyteckimi, korporacjami, organizacjami szkoleniowymi i organami rządowymi, prowadząc tam konferencje, seminaria, warsztaty, mediacje, szkolenia i negocjacje.

INFORMACJE O POROZUMIENIU BEZ PRZEMOCY

Porozumienie bez Przemocy to sposób komunikowania się oparty na głębokim szacunku i empatii w stosunku do siebie samego i innych. Stworzona przez Marshalla Rosenberga metoda uczy jak w jasny sposób wyrażać swoje uczucia i potrzeby, co pozwala nam nawiązać lepszy kontakt z własnym wnętrzem; jednocześnie zwraca uwagę na uważne słuchanie i odczytywanie potrzeb innych, nawet zawartych w formie oskarżeń czy rozkazów. Pozwala nawiązać głębszy i bardziej satysfakcjonujący kontakt zarówno w relacjach z bliskimi jak i w kontaktach na płaszczyźnie zawodowej. Porozumienie Bez Przemocy to szerzenie kultury prawdziwego dialogu, przypominanie nam jak możemy się ze sobą porozumiewać szanując uczucia i potrzeby innych oraz nabycie umiejętności stosowania tej wiedzy w konkretnych, nierzadko trudnych, sytuacjach życiowych.

INFORMACJE O KRĘGACH NAPRAWCZYCH

Metodę Kręgów Naprawczych stworzył Dominic Barter. Łącząc ideę Sprawiedliwości Naprawczej i umiejętności z Porozumienia Bez Przemocy (Marshalla Rosenberga) stworzył gotowy, kompletny proces, który można zastosować w sytuacji trudnego wydarzenia lub konfliktu. Celem procesu jest odnowienie/odbudowanie relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz określeniu działań naprawczych dla danej sytuacji. Zaangażowanie osób dotkniętych “sytuacją” niebezpośrednio jest głównym elementem odróżniającym tą metodę od mediacji. Dla każdej ze stron proces rezerwuje prawo i miejsce na wyrażenie i uwzględnienie jej potrzeb. System oparty na karze rzadko kiedy daje prawo poszkodowanemu na pełne i autentyczne wyrażenie swojego bólu – tutaj prawo do wyrażenia się jest zarezerwowane dla każdego. KN są jedną z metod realizacji Sprawiedliwości Naprawczej, która jest alternatywą w stosunku do powszechnego systemu Sprawiedliwości opartego na karze (określić winnego i go ukarać).

Comments are closed.

  • O Satori

    Misją Satori jest budowanie porozumienia i wspieranie w rozwoju wszystkich, którzy chcą doświadczać życia w pełni i harmonii, z szacunkiem do siebie i do innych ludzi.
  • Ewa Krzymuska- Gryncewicz

    Ewa Krzymuska - Gryncewicz: absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (organizowaną przez Dojrzewalnię Róż w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym), mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku, pedagog, założycielka firmy Satori – przestrzeń mediacji i komunikacji.
  • Tu podaj tekst alternatywny